गोरखा नगरपालिमा रहेको पुरातात्विक हिले पोखरि मर्मत हुदै।