FAQs Complain Problems

Building Development plan 2072

वस्ति विकास,सहरी योजना तथा भवन निर्माँण सम्वन्धि आधारभुत निर्माण मापदण्ड २०७२

(मन्त्रीपरिषद , आर्थिक तथा पुर्वाधार समितिको मिति २०७२-६-१३ को निर्णयानुसार स्विकृत)