FAQs Complain Problems

संचार टावर जडान सिफारिस

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. ३०००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन

२. सम्बन्धित व्यक्तिसंगको सम्झौता पत्र 

३. सम्बन्धित निकायबाट इजाजत पत्रको प्रतिलिपि