गोरखा नगरपालिकाको वेभसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ |
 

जानकारी

संक्षिप्त परिचय

नाम

:

गोरखा नगरपालिका (साविक गाविस गोरखकाली, तारानगर , रानीस्वारा, फिनाम, नारेश्वर, ताप्ले र देउराली), गोरखा

स्थापना मिति

:

२०५३-१०-१५

क्षेत्रफल

:

१३१.८६ वर्ग कि.मी.

अवस्थिति

:

८४ २८" पूर्वी देशान्तर देखि ८४ ४२' पूर्वी देशान्तर र २७ ५४' १९" उत्तरी अक्षांसदेखि २८ ०२' ५९" उत्तरी अक्षांस

Pages