नगरपालिकाको सेवा प्रति कत्तिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ?

धेरै राम्रो
32% (11 votes)
राम्रो
3% (1 vote)
ठिकै
9% (3 votes)
सुधारको आवस्यकता
56% (19 votes)
Total votes: 34