नगरपालिकाको सेवा प्रति कत्तिको सन्तुस्ट हुनुहुन्छ?

धेरै राम्रो
28% (19 votes)
राम्रो
6% (4 votes)
ठिकै
12% (8 votes)
सुधारको आवस्यकता
54% (36 votes)
Total votes: 67