FAQs Complain Problems

वडा नं ११

 अध्यक्ष: राम बहादुर खड्का

सम्पर्क: ९८५६०२७३३०  

 

सचिव: भुवन कुमाल 

सम्पर्क: ९८६६०३१०६६ 

Nepali
Population: 
३२३५
Ward Contact Number: 
९८६६०३१०६६