FAQs Complain Problems

आ .ब २०७१/७२ को आय व्यय को बिबरण

आ .ब २०७१/७२ भरिको गोरखा नगरपालिकाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। आम्दानी र खर्चको पुरा विवरण तल दिइएका दुइ वटा फाइलहरु डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ।