FAQs Complain Problems

कुकाठ दाउरा कटान सिफारिस

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १००० मात्र
आवश्यक कागजातहरु: 

१. लालपुर्जाको प्रतिलिपि 

२. नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. निवेदन 

४. कटान गर्ने काठको नाम