FAQs Complain Problems

गोरखा नगरपालिकाको राहत सामाग्रीको दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

दरभाउ पत्र गोरखा नगरपालिकाको इमेल gorkhamun@gmail.com मार्फत समेत पेश गर्न सकिने छ ।