FAQs Complain Problems

घ वर्गको निर्माण व्यवसाय थप/ नवीकरण

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. ५००० (नवीकरण)/ रु. २००० (थप)
आवश्यक कागजातहरु: 

१. नगरपालिकाबाट प्राप्त व्यवसाय इजाजतको प्रमाण पत्र 

२. निवेदन