FAQs Complain Problems

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

यस नगरपालिका को लागि आवश्यक तपशिल पदहरुमा (सब इन्जिनीयर स्ट्रकचरल तथा सब इन्जिनीयर सिभिल) पदपूर्ति गर्न लिईएको परिक्षामा सफल हुनु भएको उमेद्वार यस प्रकार छ: