FAQs Complain Problems

वडा नं २

अध्यक्ष: रहम तुल्ला मिया

सम्पर्क: ९८५६०४०३३३

 

सचिव: भिम बहादुर खत्री 

सम्पर्क: ९८४६०८९००४ 

 

Nepali
Population: 
२३६८
Ward Contact Number: 
९८४६०८९००४