FAQs Complain Problems

सबै घटना दर्ताको प्रतिलिपि

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १०० मात्र
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन