FAQs Complain Problems

सहकारी दर्ता

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गोरखा नगरपालिका कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. २०००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. माइन्युटको प्रतिलिपि 

२. सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि 

३. निवेदन 

४. समितिको निर्णयको प्रतिलिपि